Vad optimister vet och du kan lära dig : hitta vardagsglädjen med positiv psykologi av Nicolas Jacquemot

by Sölve on 2009-09-20

Vad optimister vet och du kan lära dig : hitta vardagsglädjen med positiv psykologi
av Nicolas Jacquemot
172 sidor
Förlag: Wahlström & Widstrand (2009)
www.wwd.se

Positiv psykologi, ett begrepp som lanserades så sent som 1998, är ett av de snabbast växande forskningsfälten inom psykologin. Det handlar exempelvis om att fokusera på våra inneboende positiva egenskaper och lyfta fram våra styrkor.
Annars är det lätt att fastna i sina svagheter, att förminska sig själv och sin förmåga. “Jag är så dålig på det” och liknande.
Författaren går därmed lite djupare än det klassiska dilemmat om glaset är halvtomt eller halvfullt. Han skriver mycket om hur man tolkar olika situationer i sitt arbetsliv beroende på om man väljer att vara positiv eller negativ.
Hur reagerar du om en kund tackar nej till en offert? Tänker du “Jag är värdelös, det är ingen som vill anlita mig” eller “De kanske inte hade råd just nu fast de egentligen ville anlita mig”. Resultatet blir väldigt annorlunda i din sinnesstämning när du sedan går vidare med din arbetsdag.
Det kan låta naivt att fokusera på det positiva men det är faktiskt viktigare än man kan tro för hälsan och livet. Och det är bra för affärerna.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: