En perfekt storm : hur staten, kapitalet och du och jag sänkte världsekonomin av Johan Norberg

by Sölve on 2009-11-20

En perfekt storm : hur staten, kapitalet och du och jag sänkte världsekonomin
av Johan Norberg
Förlag: Hydra Förlag AB (2009)

En perfekt storm inträffar då ett antal väderfenomen som var och en för sig inte är så farliga råkar förstärka varandra till ett oväder som får katastrofala följder. Den globala finanskrisen är ett exempel på en sådan perfekt storm, menar författaren och debattören Johan Norberg.
Boken försöker svara på frågan “hur gick det till?”.
Norberg är en förespråkare av global kapitalism och har tidigare skrivit boken “Till världskapitalismens försvar”. Han menar att en viktig orsak till att finanskrisen blev så allvarlig var att politiker och stater bidrog till lånebubblan. Och en viktig slutsats är att vi alla är medskyldiga. Du och jag som placerat pensionspengar i fonder utan att bry oss om vart pengarna sedan tar vägen eller planerat husköp för decennier baserat på vilken ränta vi får av banken just denna vecka.
En bra bok för den som vill ha en fördjupad bild av den amerikanska bostadsbubblan och fundera över om vi ser samma fenomen i Sverige eller ej.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: