Hur jättarna går under och varför vissa företag aldrig ger upp Av Jim Collins

by Sölve on 2010-01-07

Hur jättarna går under och varför vissa företag aldrig ger upp
Av Jim Collins
220 sidor
Förlag: Bookhouse Publishing
www.bookhouse.se

Jim Collins skrev den klassiska bästsäljaren “Good to great”. Den byggde på omfattande forskning och har hyllats av många. Även denna bok har föregåtts av mycket förarbete, fyra års forskning närmare bestämt.
Collins forskningsprojekt avslöjar fem tydliga stadier av nedgång som beskrivs i boken:
1. Framgång föder övermod
2. Mycket vill ha mer
3. Blunda för risker och faror
4. Sista halmstrået
5. Uppgivenhet inför meningslösheten eller döden
Det visar sig att nedgång för ett bolag ofta till stor del är självförvållad. Men också att det går att resa sig och komma tillbaks, till och med bolag som nått ända ner till fjärde stadiet.
Även om boken handlar om jättarna, storbolagen (några exempelföretag är HP, Motorola och Bank of America), så finns det lärdomar att dra även för småföretag när det handlar om att nedgång kan undvikas och upptäckas tidigt. Framför allt det förrädiska i att framgångar kan dölja ett förestående fall.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: