Marknadsföring och kommunikation i sociala medier av Lena Carlsson

by Sölve on 2010-02-07

Marknadsföring och kommunikation i sociala medier
av Lena Carlsson
160 sidor
Förlag: Kreafon (2009)
www.kreafon.se

Det snackas om bloggar, facebook, twitter och Youtube. Alla delar av det som kallas sociala medier. Den här boken försöker förklara hur företag och organisationer kan dra nytta av dessa nya kanaler på internet.
Författaren är art director och kommunikationsstrateg och driver kommunikationsbyrån Kreafon.
Boken är fylld av exempel på hur olika företag jobbar med bloggar, facebook, twitter och virala kampanjer på Youtube. Mest större företag ska det sägas eftersom det är aktiviteter som kräver en hel del tid.
Men även små företag kan ha nytta av sociala medier för att komma närmare sina kunder. Om du är nyfiken men inte riktigt lyckats sätta dig in i vad det är så kan den här boken vara en bra inkörsport.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: