Se möjligheterna – Bli en framgångsletare av Bosse Angelöw

by Sölve on 2010-04-07

Se möjligheterna – Bli en framgångsletare
av Bosse Angelöw
192 sidor
Förlag: Natur & Kultur (2009)
www.nok.se

Glädjerapporter och önsketänkande är ord som traditionellt sett inte ses som något positivt inom affärsvärlden. Vilket egentligen är märkligt med tanke på att det nästan krävs en optimist för att starta och driva företag framgångsrikt.
“Optimister är friskare och återhämtar sig snabbare från sjukdomar än pessimister. De medicinska fördelarna med en optimistisk livsinställning är uppenbara”, skriver Angelöw.
Han förespråkar ett möjlighetsbaserat förhållningssätt vilket skiljer sig från ett problembaserat. Och som den optimist han är så tror han att alla kan förändras.
“Min uppfattning är att alla människor har en inre kärna av optimism. Jag är helt övertygad om att alla egentligen vill vara positiva. Ingen person föds negativ, utan det är ett inlärt beteende. Inlärda negativa tankemönster fjärmar oss från vårt positiva jag.”
Han väljer därför att se det som att en pessimistisk människa lider av dold optimism. Mycket av det som skrivs i boken är självklart, när vi tänker efter. Men det är nyttigt med en spark i baken ibland som påminner oss om att varje dag se möjligheterna och inte bara problemen.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: