Ta makten över tiden av Nina Jansdotter

by Sölve on 2010-04-07

Ta makten över tiden
av Nina Jansdotter
140 sidor
Förlag: Norstedts (2009)
www.norstedts.se

Vilken tidspersonlighet har du? Är du en tidsoptimist, tidskontrollant, tidsoffer, tidsnjutare eller har du lyckats utveckla dig till tidsbalansör?
Författarinnan är beteendevetare och arbetar som personlig coach. Tidsbrist är en fråga om inställning, menar hon. Hur man förhåller sig till tid och de krav som ställs på en, hur man organiserar och prioriterar sin tid.
I början av boken berättar hon om de fem olika tidspersonligheterna. Den femte, balansören, förenar alla goda sidor hos de övriga fyra.
När man läser kan man inte undgå att nicka igenkännande åt sitt eget beteende, inte minst när det kommer till tidsfällor. Den som upplever tidsbrist kan ofta hitta många timmar i dessa fällor om man är ärlig och villig att prioritera. Testa att stänga av tv:n en hel vecka och se vad mycket du plötsligt hinner med på kvällarna.
Ett annat bra tips är att inte boka fullt i kalendern utan alltid se till att det finns luft i systemet. Jobbar vi för mycket presterar vi ofta sämre och det kan vara idé att satsa på kvalitet istället för kvantitet.

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: