Världens ekonomiska historia i tio kapitel av Alan Beattie

by Sölve on 2010-04-07

Titel: Världens ekonomiska historia i tio kapitel
Författare: Alan Beattie
292 sidor
Förlag: Bokförlaget Forum (2010)
www.forum.se

Varför gick det som det gick för Argentina och USA? För bara hundra år sedan var de båda länderna rivaler med ungefär samma utgångsläge. Båda red på den stora globaliseringsvågen i början av 1900-talet. Unga, dynamiska nationer med bördig jordbruksmark och starka exportföretag. Före den stora depressionen på 1930-talet var Argentina ett av världens tio rikaste länder. Miljontals italienare och irländare som utvandrade från sina hemländer valde mellan USA och Argentina: Buenos Aires eller New York? Pampas eller Prärien.
Det här var en del av det första kapitlet i boken. Som analyserar en del av de val som skiljer de båda länderna åt och som ledde fram till att USA fortsatte att vara ett av de rikaste länderna i världen och att Argentina gick i konkurs i december 2001.
Alan Beattie är journalist och har skrivit för Financial Times under många år och studerat ekonomi och historia. I boken visar han “hur ekonomin påverkat den politiska utvecklingen och hur den politiska utvecklingen påverkat ekonomin”. En intressant bok att läsa och kanske reflektera över inför höstens riksdagsval?Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: